Шумо-топлоизолационен

Шумоизолация – топлоизолация

Това е стъклопакет  с различна дебелина на стъклата   – дебели стъкла отвън, тънки стъкла вътре.  Различна дебелина на стъклата повишава звукоизолацията.

5

2 стъкла -6mm / 14 аргон / 4mm  Ug 1.1 / 36 db
(6mm стъкло / 14mm разстояние между стъклата – Аргон / 4mm стъкло с покритие )
Ug стойност – 1.1 W / m²K, съгласно DIN EN 673
шумоизолация: Rw 36db според DIN EN 20140-3.