Топлоизолационен стъклопакет

За всички стъклени конструкции, да се запълни разстоянието между стъклата с инертен газ с цел намаляване на провеждането на топлина и конвекция в стъклопакета.

4

2 стъкла-  стъклопакет Ug1,1 / 32db
4mm/16 Аргон / 4mm

(4mm стъкло / 16mm пространството между стъклата аргон /4mm стъкло с покритие)
Ug стойност – 1.1 W / m²K, съгласно DIN EN 673
шумоизолация: Rw 32 db, съгласно DIN EN 20140 -3.

 

3

2 стъкла- мултифункционален стъклопакет Ug 1.0 / 32db
4mm / 16 аргон / 4mm

(4mm стъкло с покритие / 16 mm пространството между стъклата аргон / 4mm стъкло с покритие)
Ug стойност – 1,0 W / m²K, съгласно DIN EN 673
шумоизолация: Rw тридесет и две db съгласно DIN EN 20140-3.

 

2

3 стъкла- стъклопакет Ug 0.9 / 32 db
4mm / 10-14 аргон / 4mm/ 10-14 аргон / 4mm

(4mm стъкло / 10-14mm дисково пространство аргон / 4mm стъкло / 10-14mm дисково пространство аргон / 4mm стъкло с покритие)
Ug стойност – 0,9 W / m²K, съгласно DIN EN 673
шумоизолация: Rw 32db според DIN EN 20140-3

 

1

3-стъкла – Термо-стъклопакет  Ug 0.7 / 32db
4mm / 10-14 аргон / 4mm / 10-14 аргон / 4mm

(4mm стъкло с покритие / 10-14mm дисково пространство Argon / 4mm стъкло / 10-14mm дисково пространство Argon / 4mm стъкло с покритие )
Ug стойност – 0,7 W / m²K, съгласно DIN EN 673
шумоизолация: Rw 32db според DIN EN 20140-3.