Ламиниран стъклопакет

2 -стъкла  многослойно защитно стъкло Ug 1.1 / 35 db 3.3.1mm / 10mm аргон /3.3.1mm (ламинирано 7mm стъкло / 10mm пространство между стъклата- Аргон / ламинирано 7mm стъкло ) Ug стойност – 1.1 W / m²K, съгласно DIN EN 673 звукоизолация: Rw 35 db, съгласно DIN EN 20140-3.  
7
3 стъкла – многослойно защитно стъкло Ug 0.7 / 36 db 3.3.1mm / 7-11 аргон / 4 / 7-11 аргон / 3.3.1mm (ламинирано 7mm стъкло / 7-11mm   Argon / 4mm стъкло / 7-11mm – Аргон / ламинирано 7mm стъкло) Ug стойност – 0,7 W / m²K, съгласно DIN EN 673 шумоизолация: Rw 36db според DIN EN 20140-3.  

Остъкляване със специална изолация и безопасност

6
2 стъкла- многослойно защитно стъкло звукоизолирана  Ug 1.1 / 38 db 4.4.2mm / 10mm аргон / 4mm (ламинирано 10mm / 10mm пространството между стъклата аргон / 4mm стъкло с покритие) Ug стойност – 1.1 W / m²K, съгласно DIN EN 673 звукоизолация: Rw 38db според DIN EN 20140-3.