Витрини – Стъклопакети

Прозорците са са ключов фактор за потреблението на енергия в една къща. Колко топлината се губи зависи от стъклата и от избраната дограма.

Със наредбата за опазване на енергията от 2009 г. (EnEV 2009) в Германия  енергоефективните прозорци  дори са задължителни. Старите прозорци без топлоизолационни стъкла,  трябва да бъдат заменени бързо. Допустимата стойност е най-много U- 1,3 W / (m² · K) според EnEV 2009.Така че, до 50 процента икономии на енергия можете да спестите с монтаж на съвременни прозорци.

Какво е U – стойност?

Важна мярка за топлоизолацията на прозореца е U-стойност (също Uw стойност или к-стойност). Коефициентът на топлопреминаване показва колко добра е изолацията на компонента. За прозорците това е топлинния поток, който може да премине от едната страна на прозореца в другия край на прозореца. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-ефективна е изолацияцията . Максимално допустима U-стойност според EnEV 2009 г. за прозорци е 1.3 W / (m² „* K).

Какво е G – стойност?

Също така, стойността на G (пропускливост на слънчева енергия ) е важна мярка за енергийна ефективност на прозорците. Тя описва топлината, която може да проникне отвън навътре. Стойност от 0,4 показва 40 процента преминаването на топлина в помещението.  Колкото по-висока е топлоизолацията (U-стойност), толкова по-ниска е топлината от слънчевата енергия (G-стойност), която може да проникне в помещението. Според ориентацията на прозорците и слънце греенето, трябва да се избира G-стойност , а U-стойност може да бъде пренебрегната. При по малко слънце греене се избира стъклопакет с по-добра U-стойност.

       От единично до задържащи топлина стъкла.

                                     U-стойности сравнение

Единично стъкло~ 6 Ug

Двойни стъкла~ 3 Ug

Двоен стандартен стъклопакет~ 1.3 Ug

Двоен  стъклопакет  – ~ 1.1 Ug

Троен стъклопакет~ 0.7 Ug

 

Техническият прогрес при термична защита за прозоците се развива изключително бързо. U-стойноста на прозорците се подобрява.  Двойните  стъклопакети с изолационни стъкла имат добра U-стойност  от 1,3 W / (m² · K) до 1,1 W / (m² · K) и отговарят на изискванията на Saving Наредба Energy 2009. Оптималната топлоизолация предлага най-новите модели с троен стъклопакет с топлинна защита на стъклата с U-стойност 0,8 W / (m² · K) до 0,4 W / (m² · K), те са най-ефективната технология в изолацията.

Какви са съвременните прозорци?

Стъклопакети се състоят от две стъкла, а  за оптимална изолация  дори с три. Основният принцип: слънчевата топлина прониква през прозореца в стаята, докато топлината в помещението се отразява върху покритието на стъклото и остава в вътре .  За ефективна система за топлинна защита, отделните компоненти трябва да работят перфектно заедно.

                                                         
                                                       
   
Топлоизолация стъкло Ug 0.7 на FensterHAI
1. Стъкло

2. Газ между стъклата

3. Дистанционер

4. Заливка на стъклопакета

 

 Следните фактори определят загубата на топлина от един прозорец:

Причината за добрата изолация се дължи отчасти на троен стъклопакет, от друга страна в изключително тънкото и невидимо покритие от благороден метал  което се нанася върху стъклото от вътрешната страна. Това покритие пропуска късовълновите лъчи (слънчевата светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлинта) обратно в помещението. Разстоянието между стъклата се запълва с благородни газове, обикновено аргон или криптон, които са по-малко топлопроводими. Изсушаващ агент между стъклата предотвратява появата на кондензация. Ако имате вече монтирана дограма с не ефективни стъклопакети  може с двойни  да постигнете подобни изолационни стойности като тройни стъклопакети. Съвременната технология позволява с помощта на “интелигентно стъкло” да се намалят разходите за климатизация с 25%. Всъщност това е стъкло с електрохроматично покритие, което се затъмнява или изсветлява прозореца според притока на светлина отвън. Това се постига чрез слой, по който тече нисковолтов ток. Слоят оцветява стъклото на базата на входящата светлина.

 

 

Топлоизолацинен

Топлоизолационен стъклопакет

Шумо-Топлоизолацинен

Шумо-Топлоизолацинен

troen

Ламиниран